.
   
+ Endokrinologija

Specijalistički pregled endokrinologa

3,000

Kontrolni pregled endokrinologa do 6 nedelja

1.500

Ultrazvučni pregled stitaste žlezde i paraštitastih žlezda

3.000

Specijalistički pregled endokrinologa sa UZ stitaste žlezde i parašt.žl.

3,500

+ Kardiologija

Specijalistički kardiološki pregled sa EKG-om

3,500

EKG snimak

500

Ehokardiografija (ultrazvuk srca)

3,000

Kardioloski pregled +EKG + Ehokardiografija-paket

4,500

Holter EKG 24h

3,600

Holter TA 24h

3,000

Kardiološki paket 2 (kardiološki pregled,Ehokardiogarija i Holter EKG)

5,800

Kardiološki paket 3 (kardiološki pregled,Holter EKG)

5,000

+ Gastroenterologija

Specjalistički gastroenterološki pregled

3,500

Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena

4,000

Gastroskopija

10,800

Kolonoskopija

12,600

Usluge anestezije

3,600

Histopatološki materijal

3,600

Kontrolni pregled gastroenterologa do 30 dana

2,500

+ Pulmologija

Specijalistički pregled pulmologa

3,500

Pulmološka i.v.terapija (+cena leka)

1.500

+ Specijalistički pregled nefrologa, hematologa, reumatologa

Specijalistički pregled nefrologa

3,500

Specijalistički pregled hematologa

3,500

Specijalistički pregled reumatologa

3,500

+ Dermatovenerologija

Specijalistički dermatovenerološki pregled

3,500

Dermoskopija sa uklanjanjem bradavica i dr.izraslina (do 10 kom.)

2,000+4,000

Alergo test (kožne probe)

2,500

+ Urologija

Specijalistički pregled urologa sa UZ urotrakta

4,000

Specijalistički pregled urologa bez UZ

3,500

+ Ortopedija

Ortopedsko-hirurški pregled

4,000

Ultrazvučni pregled zgloba sa pregledom ortopeda

5,000

Punkcija zgloba

3,000

Blokada bolova sa Depo-Medrolom i Xilocainom oko zglobova i paravertebralno

2,500

+ Psihijatrija, Neurologija, Otorinolaringologija, Fizijatrija

Specijalistički pregled psihijatra

4.000

Specijalistički pregled neurologa

4,000

Specijalistički pregled ORL specijaliste

4,000

Specijalistički pregled fizijatra

3,500

+ Specijalistički pregled Profesora

Specijalistički pregledi Profesora

4,500

+ PAKETI PREGLEDA
Opšti lekarski pregled 2,500

UZ dojki + UZ štitaste žlezde + hormonski status I tu markeri (FT4, TSH, AntiTPO, CEA, Calcitoni) + pregled endokrinologa

6,000

Pregled endokrinologa + nutricionista+ laboratorijske analize (FT4, TSH, glukoza i nsulin u 3satnom oGTT testu)
+ procena telesnog sastava bioelektričnom impedancom + preporuka za eventualno lečenje kao i uvodjenje adekvatnog režima ishrane.

Poseban akcenat se stavlja na dijagnostiku, lečenje i praćenje trudnica sa Gestacijskim dijabetesom, gojaznošću, kao i na žene sa Sy Policističnih jajnika

7,500

Pregled kardiologa sa EKG-om + UZ srca, + Doppler krv.sudova vrata, sa savetom za eventualno lečenje.

5,500

Individualni sistematski pregled kod zena:
pregled interniste + EKG + biohemijsi nalazi (SE, KKS, urin, glukoza, holesterol, HDL-C,LDL-C,
trigliceridi, urea, kreatinin, AST, ALT, acidum uricum, pregled stolice na prisutvo krvi, FT4, TSH), UZ trbuha + UZ štitaste žl. +
UZ dojki (+mamografija posle 45.god.) + kompletan pregled ginekologa (manuelni, kolposkopija, brisevi,PAPA, UZ).

7,700 (+2,000)+ 5,500 (ginekol.) = 13,200(15,200)

Individualni stematski pregled kod muškaraca:
pregled interniste +EKG + biohemijski nalazi
(SE, KKS, urin, glukoza, holesterol, HDL-C, LDL-C, trigliceridi, urea, kreatinin, AST,ALT, acidum uricum,
pregled stolice na prisutvo krvi, PSA total, free i index) + UZ trbuha, male karlice  + UZ štitaste žl. (+ Doppler krvnih sudova vrata+ UZ srca- proširen pregled)

8,000  ili

10,500(proširen)

Individualni sistematski pregled za žene :
Labor.analize: celokupni urin, KKS,SE, gluloza, AST,ALT, lipidni profil, urea, kreatinin.
Internist.pregled + EKG +UZ abdomena)+UZ dojki + Ginekološki pregled (pregled+kolposkopija+vag.sekret+PAPA).

7,500 +5,500 (ginekol.) =13,000

Individualni sistematski pregled za muškarce:  
pregled interniste +EKG + biohemijsi nalazi (SE, KKS, urin, glukoza, holesterol,
HDL-C, LDL-C, trigliceridi, urea, kreatinin, AST,ALT, acidum uricum, pregled stolice na prisutvo krvi, PSA total, free i index)
+ Urološki pregled  sa UZ prostate (preko 40g) ili UZ testisa (do 40g);

 

8,000

Individualni sistematski pregled za zene:
Opšti internistički pregled sa EKG-om
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Kompletan ginekološki pregled (pregled, kolposkopija, ultrazvučni pregled, Papanicolaou test, VS)
Ultrazvučni pregled dojki
Laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, šećer, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi,
bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe, pregled urina)

 

6,000+5,000 (ginekoloski)
= 11,000

Individualni sistematski pregled za muskarce:
Opšti internistički pregled sa EKG-om
Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled štitne žlezde
Pregled urologa sa ultrazvukom testisa ili prostate
Laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, šećer, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi,
bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, gvožđe, pregled urina)

 

6,500

+ Ultrazvučni pregledi

Doppler krvnih sudova vrata

2,500

Doppler krvnih sudova gornjih extremiteta

3,000

Doppler krvnih sudova donjih extremiteta

3,000

Doppler ekstremitata i vrata

5,000

Doppler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta

5,000

Ultrazvuk mekih tkiva

3,000

Ultrazvuk štitaste žlezde

3,000

Ultrazvuk pljuvačnih žlezda

3,000

Ultrazvuk kompletnog abdomena

3,000

Ultrazvuk abdomena sa Dopplerom renalnih arterija

4,000

Ultrazvuk urinarnog trakta (bubrezi, m. bešika, m. kanali)

3,000

Ultrazvuk prostate

3,000

Ultrazvuk testisa

3,000

Ultrazvuk dojke

3,000

Ultrazvuk kukova

3,000

Ultrazvuk ostalih zglobova

3,000

+ Procedure

i.v. infuzija (1h + cena leka)

1.500

i.v.injekcija (+cena leka)

600

i.m.injekcija (+cena leka)

500


Navedene cene izražene su u dinarima. Za sve detaljnije informacije molimo Vas da nas kontaktirate.
Briga za pacijente Vrhunski specijalisti Brzina i efikasnost Komunikacija