.
 
   
ENDOKRINOLOGIJA  

 

Endokrinologija proučava hormone i oboljenja koja su u vezi sa njima. Često nije u pitanju poremećaj u radu jedne endokrine žlezde, već su prisutni poremećaji više različitih endokrinih žlezda, koji se manifestuju oboljenjima i stanjima poremećenog metaboličkog i hormonskog statusa. Endokrinolog je subspecijalisa koji uspešno rešava ove problem.

Najčešći simptomi endokrinoloških oboljenja su:

Učestalo mokrenje, sušenje usta, promene telesne težine, ubrzan rad srca, visok krvni pritisak, nekada u vidu napada, brzo zamaranje, pojačano znojenje, nepodnošenje toplote, zimljivost, poremećaj sna, učestala stolica, zatvor, poremećaj menstrualnog ciklusa, pojava pojačane maljavosti, impotencija.

Oboljenja kojima se bavi lekar internista-endokrinolog su:

 • Diabetes: insulino zavistan i insulino nezavistan; Gestacijski dijabetes
 • Oboljenja i poremećaji funkcije štitaste žlezde (Hipertireoidizam, Hipotireoidizam, Tireoiditis, Hashimoto, Subakutni Tireoiditis, Postpartalni Tireoiditis)
 • Čvornovata struma
 • Oboljenja i poremećaj funkcije paraštistih žlezda (Hiperparatireoidizam, Hipoparatireoidizam, primarni i sekundarni)
 • Metaboličke bolesti koštanog sistema (Osteoporoza, Osteomalacija, Renalna Osteodistrofija)
 • Oboljenja i poremećaji funkcije Hipofize i Hipotalamusa (Prolaktinom,Acromegalia, Morbus Cushing, Hipopituitarizam primarni i sekundarni, Diabetes Insipidus)
 • Oboljenja nadbubrežnih žlezda (Morbus Cushing-Hypercorticizam, Hiperaldosteronizam, Adrenogenitalni sindrom, Morbus Addisoni-Hypocorticizam, Feohromocitom-Hyperfunkcija srži nadbubrega)
 • Sindrom policističnih jajnika (PCO)
 • Sterilitet; Menopauza; Andropauza
 • Gojaznost;Pothranjenost-Anorexia/Bulimia
 • Metabolički sindrom i predijabetes
 • Poremećaji metabolizma lipida-Dislipidemije
 
Mi nudimo
 • klinički pregled lekara interniste– endokrinologa;
 • ultrazvuk ciljne endokrine žlezde (štitaste žlezde, paraštitttastih žlezda, nadbubrežnih žlezda, pankreasa, polnih žlezda);
 • nalaz biohemijskih parametara (glukoza, lipidi, K, Na, kalcijum, fosfor, metabolički markeri kostiju, bazne vrednosti hormona, kao i hormoni seruma i urina u toku izvođenja testova stimulacije i supresije, specifičnih za funkciju određene endokrine žlezde).
       
Dopunska dijagnostička ispitivanja koja se mogu izvesti u naŠoj ustanovi

Ispitivanje funkcije hipofize (Test sa insulinom, Test sa deksametazonom, Metopironski test, Test ograničenog unosa vode, Test sa vasopressinom)


Ispitivanje funkcije štitaste žlezde
(pored baznog određvanja slobodnih frakcija hormona FT4, FT3 i TSH, Calcitonina, određivanje antitela anti Tg, anti TPO, TRAB, kao i izvođenje TSH I TRH testova).


Ispitivanje funkcije nadbubrežnih žlezda(određivanje hormona u krvi i mokraći: Cortisol, ACTH, DHEAS, Aldosteron, Renin, kateholamini, Hromogranin A, vanilmandelična kiselina; ACTH test; Deksametazonski test; kateholamini i VMK u mokraći; Holter krvnog pritiska u 24h).

 

Ispitivanje funkcije paraštitastih žlezda (Određivanje koncentracije kalcijuma, fosfora i metaboličkih markera kostnog metabolizma, Test supresije kalcijumom).


Ispitivanje endokrinog pankreasa  (određivanje glukoze u Testu oGTT, Intravenskom GTT-u, određivanje Insulina, C peptida bazno i u testovima oGTT 3h I 5h, i u Glukagonskom Testu).


Ispitivanje polnih žlezda
 (Određivanje hormona Estradiol, Progesteron, 17OH progesteron, FSH, LH, Prolaktin, inhibin B, Anti-Mullerian hormon, Testosteron, LH-RH test;  citološki pregled vaginalnog razmaza, biopsije PVU, endometrijuma; Spermogram, Biopsija testisa)

 
     
     
Briga za pacijente Vrhunski specijalisti Brzina i efikasnost Komunikacija