.
 
NEFROLOGIJA

Nefrologija se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja bubrega, uključujući i stanja bubrega u dijabetesu i policističnoj bolesti. Pacijenti se upućuju nefrologu zbog pojave proteina (belančevina) u krvi ili urinu, visokog krvnog pritiska, kamena u bubregu i bubrežne slabosti. Nefrolog je obučen i da prevenira razvoj i progresiju bubrežne slabosti kod bolesnika sa dijabetesom i hipertenzijom.

Oboljenja  u čijem lečenju učestvuje internista-nefrolog su :

 • Hronična bubrežna oboljenja i terminalna bubrežna slabost
 • Anemija udružena sa bubrežnim oboljenjima
 • Policistična bolest bubrega
 • Kalkuloza bubrega
 • Dijaliza
 • Pre i post - transplantaciona briga o pacijentu
 • Lečenje bubrežnih komplikacija u trudnoći
 • Akutna bubrežna slabost (sa elektrolitnim i acido-baznim poremećajem)
 • Osnovna  oboljenja, čijim se lečenjem može usporiti progresija bubrežne bolesti
  • Dijabetesna nefropatija
  • Hipertenzivna bolest bubrega
  • Glomerulonefritis
  • Hronični pijelonefritis

 

 

 
 • Proteinurija (protein u urinu)
 • Hematurija (krv u urinu)
 • Bolest kostiju koja je u vezi sa bolestima bubrega

Najčešći simptomi nefroloških oboljenja su:

Promenjen izgleda mokraće, otoci lica, generalizovani otoci, oskudno mokrenje,do potpunog prestanka mokrenja, visok krvni pritisak.

NAŠ PRISTUP U DIJAGNOSTICI I LEČENJU NEFROLOŠKIH OBOLJENJA
 • klinički pregled lekara interniste – nefrologa
 • ultrazvuk abdomena – regije bubrega, prostate, Doppler renalnih arterija
 • nalaz biohemijskih parametara (krvne slike, zapaljenskih markera-SE, fibrinogen, CRP, glukoza, proteini, albumin, K, Na, Ca, P, urea, kreatinin seruma i urina, klirens kreatinina)
 
Mi nudimo
 • Klinički pregled lekara interniste - nefrologa
 • Ultrazučni pregled abdomena - regije bubrega i prostate
 • nalaz biohemijskih parametara
 
Briga za pacijente Vrhunski specijalisti Brzina i efikasnost Komunikacija